Mededeling
28 mei 2020

Casemanager duurzame inzetbaarheid

Ik wil alle ondernemens in Soest graag mijn expertise op het gebied van verzuim en wat daarmee samenhangt aanbieden. Ik ben op HBO+ niveau geschoold casemanager verzuim (RCCM) en adviseur duurzame inzetbaarheid (RCDI) met inmiddels 20 jaar ervaring met de Wet Poortwachter.

De meeste bedrijven zullen een abonnement hebben bij een Arbodienst, maar juist in deze tijd kun je situaties terecht komen die niet direct in zo’n abonnement passen. Neem gerust contact met me op als je niet zeker weet of jouw situatie aansluit bij mijn diensten.

Enkele van mijn eerdere opdrachtgevers:

  • Ministerie van Veiligheid en Justitie, Mobiliteitsbureau VWNW
  • Keerpunt / Nationale Nederlanden/Schouten Zekerheid, Hilversum
  • TSN Thuiszorg, Regio Midden en Zuid Nederland

Mijn aanbieding

In deze Corona-situatie hanteer een uurtarief van € 40,=/uur excl. BTW. (Gebruikelijk is mijn tarief € 75,= )

 

Meer informatie

Naam: Boudy Klaassen
T: 0631962713
E: boudyklaassen@outlook.com
W: https://www.boudyklaassen.nl/